Στην Ελληνική ταινία τα κίτρινα γάντια ο Γκιωνάκης ρωτούσε τον Σταυρίδη αν ήθελε πορτοκαλάδα ή λεμονάδα.
http://www.youtube.com/watch?v=l-liAd3v2No&NR=1

Έστω στην θέση της πορτοκαλάδας ή λεμονάδας βάλουμε τον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό.
Στην θέση του Σταυρίδη θα βάλουμε τον υπουργό οικονομίας μιας νεόκοπης κυβέρνησης.
Στην θέση του Γκιωνάκη θα βάλουμε τον αρχηγό του κράτους (πρόεδρο-πρωθυπουργό) μιας νεόκοπης κυβέρνησης.

Έστω ο αρχηγός του κράτους εξελέγη χωρίς να ενημερώσει τον λαό για την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει.
Ρωτάει τον υπουργό οικονομικών αν θα εφαρμόσουν καπιταλισμό ή σοσιαλισμό.
Ο υπουργός οικονομίας του δίνει μια από τις δύο απαντήσεις.
Ο αρχηγός του κράτους τον ρωτάει εύλογα πορτοκαλάδα από πορτοκάλια;

Αλλά το σημαντικότερο ερώτημα της ταινίας είναι άλλο.
Που είναι τα κίτρινα γάντια;

Για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να φτιάξουμε ένα πολιτικό, οικονομικό και μαθηματικό πρόβλημα.
————————————————————————————————-
Θα εξετάσουμε δύο σενάρια:
α) Το κράτος αυτό είναι το ισχυρότερο στην γη.
β) Το κράτος είναι ένα μικρομεσαίο κράτος.
————————————————————————————————-
Έστω οτι υπάρχουν τρείς οικονομίες:

α) Η »αεριτζίδικη» οικονομία (Ποιά μπορεί να είναι;)
β) Η σταθερή οικονομία (Ποιά μπορεί να είναι;)
γ) Η άναρχη οικονομία (Ποιά μπορεί να είναι;)
————————————————————————————————-
Έστω οτι υπάρχουν μόνο δύο οικονομικά μοντέλα για την απλοποίηση του προβλήματος.

α) Το καπιταλιστικό
β) Το σοσιαλιστικό.
————————————————————————————————-
Έστω υπάρχουν οι εξής τελεστές or (ή), and (και), neither-or (ούτε το ένα ούτε το άλλο)
————————————————————————————————-
Δ)Τοποθετήστε τα οικονομικά μοντέλα (καπιταλιστικό, σοσιαλιστικό) στις τρείς οικονομίες με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε οικονομία θα έχει τα δύο οικονομικά μοντέλα και διαφορετικούς τελεστές η μια από την άλλη. (Ανάλογα αν ταιριάζουν τα οικονομικά μοντέλα στην οικονομία).
————————————————————————————————-
Ε)Τοποθετήστε στα οικονομικά μοντέλα (καπιταλιστικό, σοσιαλιστικό) από μια μέχρι και δύο οικονομίες (και το ποσοστό μίξης Οικονομιών).
————————————————————————————————-
Συνδιάζονται τα Δ και Ε και αν ναι ποιόν συνδιασμό προτιμάτε;
————————————————————————————————-
Ο πρωθυπουργός αφού σκέφτηκε τα παραπάνω ζητάει από τον υπουργό οικονομικών να του συντάξει μια έκθεση με τις οικονομικές επιλογές της προηγούμενης κυβέρνησης και με τις οικονομικές επιλογές που θα επιλεγούν για την διακυβέρνηση του λαού.
Γι΄αυτό το πολιτικό πρόβλημα αν εσύ ήσουν ο ο υπουργός οικονομικών τι θα πρότεινες;

α) Το κράτος αυτό είναι το ισχυρότερο στην γη.

Τότε ο αρχηγός του κράτους (πρόεδρος-πρωθυπουργός) θα εξέταζε την ιστορική στιγμή για να εφαρμόσει την κατάλληλη πολιτική.
——————————————————————————————————————————-
γ) Η άναρχη οικονομία (Ποιά μπορεί να είναι;)

Η άναρχη οικονομία είναι όταν υπάρχουν πολλά οικονομικά συστήματα σε πολλά κράτη. Η λύση είναι απλή. Έλεγχος των κυβερώντων άμεσα ή έμμεσα από ισχυρές δυνάμεις. (Παρόλα αυτά παραμένουν κάποιες δυσκολείες στην μετακίνηση αγαθών, ανθρώπων κ.λ.π.)
——————————————————————————————————————————-
β) Η σταθερή οικονομία (Ποιά μπορεί να είναι;)

Η σταθερή οικονομική πολιτική είναι η παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Αυτή προϋποθέτει ευκολία μετακίνησης ανθρώπων και αγαθών μέσω διαφόρων »εργαλείων». Πολιτικών(νόμοι, οργανισμοί, πολιτικοί, σύμβουλοι κ.λ.π.), στρατιωτικών και οικονομικών.
——————————————————————————————————————————
α) Η »αεριτζίδικη» οικονομία (Ποιά μπορεί να είναι;)

Η »αεριτζίδικη» οικονομία είναι στην πραγματικότητα οικονομία εργαλείο πολύ ισχυρών κρατών που βασίζεται σε κοπή νομίσματος για παραγωγή πλούτου, σε »φούσκες» χρηματιστηριακές, ομολόγων, στην απογύμνωση μιας ξένης χώρας από τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα κ.λ.π. και οδηγεί αδύναμα κράτη στην παγκοσμιοποίηση.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

Επομένως στην άναρχη οικονομία έχουμε καπιταλιστικά και σοσιαλιστικά καθεστώτα τα οποία είναι διασκορπισμένα με τυχαίο τρόπο γεωπολιτικά και έχουν προστατευτικούς νόμους διακίνησης. Τελεστής and.

Στην σταθερή οικονομία έχουμε είτε καπιταλιστικά είτε σοσιαλιστικά συστήματα που έχουν ενιαίες αρχές και ευκολία μετακίνησης ανθρώπων, αγαθών, ιδεών.
Τελεστής or.

Η »αεριτζίδικη» οικονομία σαν αυτόνομη οικονομία μπορεί να υπάρξει όταν η τεχνολογία θα έχει προχωρήσει τόσο που δεν θα χρειάζεται η εκμετάλλευση, και τον πλούτο θα τον παράγουν αποκλειστικά μηχανές. Τελεστές neither or.

β) Το κράτος είναι ένα μικρομεσαίο κράτος.

Στα μικρά κράτη (χωρίς ξένες εξαρτήσεις) μπορούν να υπάρχουν δύο μοντέλα ανάπτυξης.
——————————————————————————————————————————————————————————————————-
β) Την σταθερή οικονομία και την

γ) Η άναρχη οικονομία
——————————————————————————————————————————————————————————————————
β) Στην σταθερή οικονομία η κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις για την οικονομία χωρίς ο λαός να έχει κανένα λόγο. Είτε είναι για το καλό του είτε όχι.

γ) Στην άναρχη οικονομία ο λαός είναι κυρίαρχος (μέσω δημοσκοπήσεων) σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μέσω της επιλογής του μοντέλου ανάπτηξης.
Με την προϋπόθεση οτι οι βασικές υποδομές της χώρας είναι κρατικές (τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, ηλεκτροδοσία).
Η ψήφος του πολίτη είναι ανακλητή και η μετάβαση από το ένα οικονομικό μοντέλο στο άλλο γίνεται σταδιακά.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Η άναρχη οικονομία ταιριάζει σε ανθρώπους που κάνουν ρήξεις και η σταθερή (κομμουνιστική, καπιταλιστική, σοσιαλιστική) σε ανθρώπους που δεν τους αρέσουν οι ρήξεις.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Και η σταθερή και η άναρχη οικονομία μπορεί να εφαρμοστεί για το καλό ή το κακό του λαού και αυτό εξαρτάται μόνο από την ποιότητα των πολιτικών και το πολιτικό τους ήθος.

Advertisements