Το Ελληνικό κράτος έχει συνέχεια  ως προς την γενική κατεύθυνση της πολιτικής που ασκείται από τις κυβερνήσεις.

Η γενική κατεύθυνση της πολιτικής που ασκείται από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας είναι το ξεπούλημά της (οικονομικά, εδαφικά, εθνικά-δημογραφικά, κοινωνικά, πολιτισμικά) για την εξομάλυνση της πολυπολιτισμικής πορείας που έχει χαραχθεί με τελικό προορισμό την εξουσία του πράσινου χρηματιστηρίου – αγορών (διακυβέρνηση από τραπεζίτες και μεγαλοεπιχειρηματίες πολυεθνικών που θα ελέχγουν τα χρέη και τους ανθρώπους) η οποία θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπεί.

Στην σημερινή Ελλάδα της ανασφαλούς διαβίωσης, διεξάγεται η συμβολική κατάργηση της χώρας που γέννησε την δημοκρατία και το πείραμα διάλυσης της οικονομίας και της διάλυσης της εθνικής, κοινωνικής, θρησκευτικής και γλωσσικής συνοχής των γηγενών Ελλήνων.

Advertisements